கவியரசு கண்ணதாசன் 2017 விழா

சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் கவியரசு கண்ணதாசன் 2017 விழாவில் நமது துணையமைச்சர் டத்தோ எம்.சரவணன் சிங்கப்பூர் உள்துறை அமைச்சர் கே.சண்முகமும் மகிழ்ச்சியுடன் அளவளாவும் இனிய காட்சி.


Comments