மலேசிய தினத்தை ஒற்றுமை தினமாகக் கொண்டாடுவோம்! டான்ஸ்ரீ எஸ்.ஏ.விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்து

மலேசிய தினத்தை ஒற்றுமை தினமாகக் கொண்டாடுவோம்!
டான்ஸ்ரீ எஸ்.ஏ.விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்து

கோலாலம்பூர், செப்.16-
      மலேசிய தினத்தை அனைவரும் "ஒரே மலேசியா" கொள்கையில் ஒற்றுமை தினமாகக் கொண்டாடுவோம் வேண்டும் என்று மஇகா தேசியத் தலைவர் டான்ஸ்ரீ எஸ்.ஏ.விக்னேஷ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
        பல இன மக்கள்  ஒற்றுமையுடன் வாழும் நாடு மலேசியா. இந்நாட்டில் இன ஒற்றுமைக்கு நாம் வித்திட வேண்டும். நமக்கு இன நல்லிணக்கம் மிகவும் முக்கியம். இனங்களுக்கிடையில் ஒற்றுமையைப்  பேண அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். ஆகையால், மலேசிய தினத்தை அனைவரும் ஒற்றுமை தினமாகக் கொண்டாடுவோம் என்று மலேசிய தின  வாழ்த்துச் செய்தியில் மேலவைத் தலைவருமான டான்ஸ்ரீ விக்னேஷ்வரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
      இந்நாட்டில் இன நல்லிணக்கம் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும். நாம் அனைவரும் மலேசியர்கள் என்ற நிலையில் ஒன்றுபட வேண்டும். இன ஒற்றுமை மேலோங்க ஒவ்வொருவரும் நாம் மலேசியர் என்ற கொள்கையில் அனைத்து பெருநாட்களையும்  ஒன்றிணைந்து கொண்டாட வேண்டும். இதன்வழி இனங்களுக்கு இடையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படும் என்று  டான்ஸ்ரீ எஸ்.ஏ.விக்னேஷ்வரன் தெரிவித்தார்.
          நாம் சமய, இன ரீதியில் வேறுபாட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் மலேசியர்கள் எனும் உணர்வு இருக்க வேண்டும். இந்த புரிந்துணர்வுதான் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் என்று கூறிய டான்ஸ்ரீ எஸ்.ஏ. விக்னேஷ்வரன் அனைவருக்கும் மலேசிய தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டார்.

Comments