ஒருவரின் அனுமதி இல்லாமல் இனி புலனக் குழுவில் இணைக்க முடியாது!

ஒருவரின் அனுமதி இல்லாமல் இனி புலனக் குழுவில் இணைக்க முடியாது!

இரா.பாஸ்கர் பொன்னமராவதி தேசம் செய்தியாளர்

 புதுக்கோட்டை ஏப்ரல் 8-
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் உலகம் கைக்குள் வந்து விட்ட நிலையில் அது சில சமயங்களில் பிரச்சினைகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.

வாட்ஸ்ஆப் எனப்படும் புலனக் குழுக்களில் ஒரு சிலர் பலரை விருப்பத்திற்கு இணைத்துக் கொள்கிறார்கள். இனி அப்படி செய்ய முடியாது. வாட்ஸ்ஆப் அனுமதி இல்லாமல் இனி குழுவில் இணைக்க முடியாது.

ADVERTISEMENT


 ADVERTISEMENT

கைபேசிகளில் நாள்தோறும் நாம் எதிர் நோக்கும் பிரச்சனைகளில்  வாட்ஸ்ஆப் புலனமும் ஒன்று. நண்பர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள், பணியிட நண்பர்கள், உறவினர்கள் என இவர்களுக்கான குழுக்கள் அமைக்கப்படுகிறது. அதனில் நம்மை இணைத்துக் கொள்வார்கள்.
இதனால் ஏற்படும் மனஉலைச்சலுக்கு அளவே இல்லாமல் இருந்தது.

இனி வாட்ஸ்ஆப்பில் குழு அமைக்கும் போது அவரவர் விருப்பத்திற்கு யாரை வேண்டுமானாலும் இணைக்க முடியாத அளவிற்கு வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் அச்செயலியில் சிலகூறுகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த அமைப்பு வரும் வாரங்களில் அனைவருக்கும் நன்மை அடையும் அளவில் மேம்படுத்தப்படும் என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இனி ஒருவருடைய அனுமதி இல்லாமல் அவரை எந்த ஒரு புலனத்திலும் சேர்க்க முடியாத மேம்படுத்தப்பட்ட படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டெள்ளது.  இதற்கு முன்னர் வாட்ஸ்ஆப் குழுக்களில் யாரை வேண்டுமானாலும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இனி அவ்வாறு செய்ய இயலாது.

வாட்ஸ்ஆப் இருக்கும் குழுவினரோ குழுவை நிருவகிப்பவரோ உங்களை ஒரு குழுவில் சேர்க்க வேண்டுமென்றால் முதலில் உங்களிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். இவ்வாறு அனுமதிக் குறுஞ்செய்தி வந்த பிறகு, நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் மட்டுமே அக்குழுவில் உங்களை இணைக்க முடியும் என்பதற்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

Comments